Djurcollage

Estet 1:an har arbetat med att göra sitt inre djur i collage på A3 papper. När collaget var klart så gjorde vi en gemensam analys med hjälp av post-it lappar. 
Analys:
1. Alla fick skriva ner på en lappa varför de gjort just det här djuret innan vi började analysera varandras.
2. Sedan fick de skriva ner vad de tänkte på när de såg de andras djur. De placerade sina post-it lappar på varandras bilder, sen analyserade vi tillsammans om vi hade samma associationer eller olika. Vad i bilden var det som gjorde att man tänkte så.
3. Steg tre tog vi med vilka symboler, detaljer och färger som påverkade bildens uttryck.

4. Avslutningsvis fick de berätta varför de valt att göra just det djuret.

Lämna ett svar