Husbygge pågår

Es2b arbetar för fullt med att bygga hus i kartong på formlektionerna.

Formprojekt Husmodell

  • planerar och producerar sitt modellbygge
  • använder inspirationskällor vid skissarbetet
  •  i sitt skapande använder eleven olika metoder och material
  • experimenterar, bearbetar och löser formkonstruktionsproblem
  • dokumenterar sin egen arbetsprocess

Lämna ett svar