Vad lär man sig av det här då?

I uppstarten av en ny kurs brukar vi alltid titta på skolverkets kursplan, tyvärr är de inte särskilt inspirerande så den här gången gjorde vi tvärtom. Skapade först, för att sen analysera vad vi lärt oss och om det vi gjort fanns beskrivet i kursplanen.

KONSTNÄREN GUIM TIÓ ZARRALUKI

Vi kickstartade kursen Bild och form specialisering med att låta Es 2b göra porträtt, allt annat än bildsköna. Konstnären Guim Tió Zarraluki fick stå för inspirationen.

PORTRÄTT MED STIRRIG BLICK

Efter att vi tittat på filmen satt vi igång. Eleverna valde ut en omslagsflicka från en tidning som de sedan målade direkt på med akrylfärg. Vi skapade utan närmare eftertanke, och klassrummet fylldes av fnissningar under tiden reklambilderna blev till konst.

VEM ÄR DET HÄR, VAD KÄNNER HON?

När porträtten var färdiga satt vi dem på väggen och frågade oss vad som hänt med modellerna. Eleverna fick sätta post it lappar på varandras porträtt med beskrivande ord och känslor. Den jobbiga grannen fanns där, den manipulativa, den ängsliga samt spelmissbrukaren som suttit uppe hela natten.

VAD HAR VI GJORT OCH VAD HAR VI LÄRT OSS

Två och två fick de sedan sätta tänderna i skolverkets beskrivning av vad kursen ska innehålla. Enligt mina elever har de jobbat med:

 • Hantverksskicklighet i en teknik.
 • Utveckla en öppen attityd.
 • Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer.
 • Fått möjligheten att utveckla och bearbeta influenser från den visuella kulturen.

Reflektionerna runt skapandet och vad som kan anses som kvalitet i ett sånt här porträtt bidrog till att uppgiften täckte in många fler delar av kursen.

 • Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder.
 • Kunskaper om hur bilder och visuell framställning uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
 • Bilden och bildens element, hur de uttrycker stämningar, betydelser och berättelser.
 • Estetiska frågeställningar och metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.

HUR BETYGSÄTTER MAN DEN HÄR UPPGIFTEN

Eleverna fick sedan betygsätta sina egna porträtt och motivera hur de tänkte när de valde just det betyget. De flesta i gruppen satt betyget C. Utifrån deras beskrivning av vad de ansåg var bra eller mindre bra kunde jag lyfta fler aspekter som man kan bedöma i en bilduppgift.

 1. Hur välarbetad är bilden?
 2. Har du utmanat dig själv, släppt på snygghetskontrollen?
 3. Starkt känslouttryck
 4. Färgblandningen
 5. Vad man valt att spara omålat i fotografiet, kompositionen
 6. Sättet den är målad på, hur man lagt på färgen

VAD HÄNDER OM MAN GÖR UPPGIFTEN
EN GÅNG TILL?

Många elever hann göra två stycken porträtt.Vad lär man sig på att göra två stycken porträtt? Hur skiljer sig det första från det andra. Viktiga erfarenheter som att man andra gången tänker för mycket, nu ska man inte göra samma misstag som man upplevde att man gjorde med den första. Det förutsättningslösa försvinner och det är svårare att uppleva samma flow som när man skapade utan att tänka på slutresultatet.

 

Lämna ett svar