Lampor & batterier

Varför ska man återvinna Lampor?
Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är.  Kvicksilver kan inte brytas ned utan samlas i mark, vatten och levande organismer.

Varför ska man återvinna batterier?
Batterier innehåller kadmium, kvicksilver, bly och andra otrevliga tungmetaller. Hamnar dessa i naturen kommer de med all sannolikhet att skada både människor, djur och natur.

Lägg batterier och lampor  i behållarna för detta avfall, de finns i soprummet, på återvinningsstationer och sopstationer.

Lämna ett svar