Parafras på reklamfilm

UPPDRAG
Uppdraget är att göra en parafras på en känd reklamfilm.
Syftet med det är att du ska lära dig filmarbetets alla byggstenar på ett
lekfullt sätt, reklamfilmens berättarteknik, reklamfilmsanalys, produktionsverktyg och filmklippning. Även att förstå vad en parafras är.

Vad är en parafras?
Ur uppslagsverk: en konstnärlig företeelse som ter sig lite olika beroende på konstart. 
Gemensamt är att det är meningen att ursprungsverket skall igenkännas igen i parafrasen. I vår Bildteorikurs har vi undersökt normer, hur män respektive kvinnor beskrivs ur ett genusperspektiv. Dessutom har vi också analyserat olika sterotypa beskrivningar av karaktärer i framförallt film.

I bildkommunikationen innebär det en förändrad avtryck av ett verk, där parafrasen i regel får en annan, eller en ytterligare, mening. Parafraser kan på ett omvänt sätt beskriva tex normer och stereotyper. Syftet med en parafras är ofta att vara rolig men också att visa på stereotyper och hur genus gestaltningen är i tex reklamfilm. Att vända på invanda normer och stereotyper förstärker vad saker och ting egentligen kommunicerar.

1 Leta upp en känd reklamfilm.
Göra en parafras betyder att ni ska efterlikna reklamfilmen med samma kameravinklar, bildutsnitt, bildkomposition, uppställning, närbild, helbild, dialog osv.
Men – gör om innehållet så att det får en annan betydelse.
Man måste lätt kunna känna igen originalet  – bild och ljud och klipp – annars faller idén. Härma klippningen så nära det går.

2 Planera och förbered
Skriv ner filmen som ett manus.
Vilken plats, vilken rekvisita, vilken teknik.
”Vem-gör-vad-lista”.

Här kan du se en del reklam som kan passa att göra reklamparafraser på.

Och här kan du se en parafras som en skolklass gjort på Kinderäggs reklamen.

 

Och här kan du se hur man bryter normer och konventioner genom att helt ändra på en förväntad karaktär:

Reklam som du kan välja om du inte hittar något annat: