Om

På den här hemsidan möter du Järfälla gymnasiums bildesteter och deras bildskapande i kurserna Bild, Bild och formgivning, Form, Design och Bild och formgivning specialisering. Linda Svanberg, Mia Forsberg och Gunnar Magnusson heter bildlärarna som undervisar eleverna på det Estetiska programmet, Bild och formgivning. Vi vill öppna upp klassrummet och genom hemsidan ställa ut det som skapas i våra ateljéer i K-huset.

Synliggöra skaparprocessen

Hemsidan hjälper eleverna att driva och ta ansvar för den egna arbetsprocessen och dokumentationen. Genom att blogga presenterar eleven intentionen med bilden, reflekterar över arbetet samt visar upp det färdiga resultatet.

På hemsidan kommer bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker synas. Vi arbetar med traditionella material som akvarell, oljemålning, akrylmålning, linjeteckning, collage och analogt foto samt modernare tekniker som digitalt foto, digital redigering av text och bild i programmen Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign.

Tillsammans med eleverna kommer vi visa exempel på bildens olika funktioner och användningsområden. Vi vill visa hur vi arbetar med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Vilka metoder vi använder för idéproduktion genom att ge en inblick i vårt arbete med brainstorming, skissarbete och våra inspirationskällor.

Skräckfilmsprojekt

I årskurs 1 och 2 får bildesteterna två stycken fördjupningsveckor då vi arbetar fokuserat med ett filmprojekt. Temat de senaste åren har varit skräck, en tydlig genre där eleverna i grupp jobbar med manus, bildmanus, ljudeffekter, musik, upphovsrätt och redigering i Adobe Premiere.

Samarbetsprojekt med Järfälla Kommun

På hemsidan kan du följa vårt samarbetsprojekt med Järfällas kommun och deras avfallshantering. Eleverna kommer att skapa illustrationer till en broschyr om Avfallshantering. Vi kommer lära oss mer om Avfallstrappan: minska mängden sopor, återanvändning, återvinning, förbränning och deponering. Projektet med en riktig beställare ger oss kunskaper om hur man problematiserar ett stoff, visualiserar en idé och arbetar mot en riktig målgrupp. Samarbetet ger våra elever en möjlighet att reflektera över sammanhanget och bildens funktion.

Om upphovsrätten på esteterna.se

Bilderna som eleverna skapar på webbplatsen är skyddade av upphovsrätten. Om du vill dela, låna eller använda en bild kontakta oss och fråga om lov.

Motiveringen till Webbstjärnan

Hemsidan som är ett skolarbete är även ett bidrag till Webbstjärnans skoltävling.

Vilka som byggt webbplatsen 

Ansvarig för hemsidan är bildläraren Linda Svanberg och 40 st bildesteter på Järfälla gymnasium, samt elever på skolan som har estetiska IV-val.

Beskriv webbplatsens syfte och mottagare
Vi har använt webbplatsen för att visa Järfälla Kommuns avfallshantering hur illustrationsuppdraget till Sopboken fortskrider. Eleverna har fått en plattform att synas på samt en möjlighet att i skrift reflektera över sin skapandeprocess. Mottagarna är föräldrar, nyfikna 9:or men även utomstående aktörer som tagit kontakt för att inleda nya samarbeten.

Beskriv den pedagogiska kopplingen

I bildkurserna ska eleven reflektera över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Eleven ska marknadsföra/presentera sitt arbete för andra samt redovisa sina intentioner med bilden. Genom webbplatsen kan vi strukturera det här arbetet på ett bra sätt. Det blir tydligt både för eleven och läraren vad syftet med uppgiften är.

Motivering

Vi vill med vår hemsida inspirera till skapande och visa allt det positiva som sker i klassrummet. Det krävs mod att våga visa upp det man skapar, att tro på det man gör och visa även hur det ser ut när man övar sig. Webbplatsen har stärkt gemenskapen på utbildningen. 

Vad har ni lärt er?

Vi har lärt oss att blogga, vara kreativa, jobba mot en beställare, synliggöra, samarbeta, massor med olika bildtekniker, skapa film, dokumentera, upphovsrätt.

Vi har även lärt oss att det vi visar kan leda till nya möten och samarbeten när det ringer intresserade och berättar att de hittade oss på nätet.