Om

På den här hemsidan möter du Järfälla gymnasiums bildesteter och deras bildskapande i kurserna Bild, Bild och formgivning, Form, Design och Bild och formgivning specialisering. Jag heter Linda Svanberg och är en av fyra bildlärare som undervisar eleverna på SPETS inriktningen Illustration och grafisk formgivning. Genom att publicera uppgifter och elevarbeten vill vi öppna upp klassrummet och genom hemsidan ställa ut det som skapas i våra ateljéer.

Synliggöra skaparprocessen

Hemsidan hjälper eleverna att driva och ta ansvar för den egna arbetsprocessen och dokumentationen. Genom att blogga presenterar eleven intentionen med bilden, reflekterar över arbetet samt visar upp det färdiga resultatet.

På hemsidan kommer bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker synas. Vi arbetar med traditionella material som akvarell, oljemålning, akrylmålning, linjeteckning, collage och analogt foto samt modernare tekniker som digitalt foto, digital redigering av text och bild i programmen Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign.

Tillsammans med eleverna kommer vi visa exempel på bildens olika funktioner och användningsområden. Vi vill visa hur vi arbetar med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Vilka metoder vi använder för idéproduktion genom att ge en inblick i vårt arbete med brainstorming, skissarbete och våra inspirationskällor.

Skräckfilmsprojekt

I årskurs 1 och 2 får bildesteterna två stycken fördjupningsveckor då vi arbetar fokuserat med ett filmprojekt. Temat de senaste åren har varit skräck, en tydlig genre där eleverna i grupp jobbar med manus, bildmanus, ljudeffekter, musik, upphovsrätt och redigering i Adobe Premiere.

Samarbetsprojekt med Järfälla Kommun

På hemsidan kan du följa vårt samarbetsprojekt med Järfällas kommun och deras avfallshantering. Eleverna kommer att skapa illustrationer till en broschyr om Avfallshantering. Vi kommer lära oss mer om Avfallstrappan: minska mängden sopor, återanvändning, återvinning, förbränning och deponering. Projektet med en riktig beställare ger oss kunskaper om hur man problematiserar ett stoff, visualiserar en idé och arbetar mot en riktig målgrupp. Samarbetet ger våra elever en möjlighet att reflektera över sammanhanget och bildens funktion.

Om upphovsrätten på esteterna.se

Bilderna som eleverna skapar på webbplatsen är skyddade av upphovsrätten. Om du vill dela, låna eller använda en bild kontakta oss och fråga om lov.