COPYRIGHT ©=RESPEKT

Copyright är den engelska benämningen för upphovsrätt.

Alla verk såsom musik, bilder, skulpturer, texter, fotografier m.m som publiceras på webben är skyddade av copyright om inte upphovsmannen valt att licensera den under CC (creative comons)

För att något du skapar ska skyddas av upphovsrättslagen ska den nå något som kallas ”verkshöjd”. Ditt verk ska då vara självständigt och tillräckligt originellt för att klassas som Verkningshöjd. Du behöver inte betala för eller ansöka om detta, utan ditt verk skyddas av upphovsrätten i samband med publicering.

Upphovsrätten slutar att gälla efter att upphovsmannen varit död i 70 år.

Du måste ALLTID kontakta upphovsmannen och fråga om lov om du vill använda någon annans verk. Det kan därför vara bra att se till att det i anknytning till ditt verk te. x finns en mailadress så att den som vill använda ditt verk kan kontakta dig.

Vill man att verket ska skyddas av Världskonventionen ska man alltid placera ut © copyrightsymbolen. Patenträtten och varumärkesrätten ansöker man aktivt om medancopyrighten kommer automatiskt.

Respekterar man inte Copyrightlagen kan man bli dömd till böter eller fängelse (max 2år) om brottet anses vara grovt.

Att rakt av kopiera text, ljud, musik liksom bilder är inte OK.
Det betyder att du inte ens kan länka till en sida där man bryter mot upphovsrätten eftersom du då är med och medverkar till spridning av brottslig verksamhet.

Besvara nedanstående frågor genom att kommentera på det här Copyrightinlägget.

  1. Varför tror du copyright finns?
  2. Kan du publicera en foto föreställande någon annan utan att få dennes medgivande?
  3. Vem äger rättigheterna till bilden? Fotografen eller personen som bilden föreställer?
  4. Får du använda någon annans bilder, skriva ut dem, arbeta om dem till te.x ett collage publicera det och hävda att det är ditt eget verk?
  5. Vad gäller på modebloggar? Får man fritt använda fotografier från klädkedjor?
  6. Har du hört talats om CC licenserade bilder?
  7. Vet du vart man kan hitta cc licenserade bilder?
    Nämn ett exempel vart/ hur.

Jag vill att du söker ditt svar på internet.

Kopiera adressen (URL) till den hemsidan där du hittar information.
Klistra in länken nederst i ditt svar.
Nästa lektion ska vi ägna åt källorna ni använt er av!